Müzik – Orff Saati

Müzik – Orff Saati

https://gorglereous.com Orff eğitimini doğaçlama, dans, ritm, drama ve hareketi esas alıp, çocuğun kendini özgürce dışa vurabileceği temeller üzerine inşa edilmiştir.

Эрфурт купить кокаин, амф бошка меф и ск Orff eğitiminin temel ilkelerinden birisi çocuğun bedensel olarak müziği dışa vurma ihtiyacının olduğudur.Okul öncesi dönem çocuğunun müzik algılarını, onun gelişim dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılayarak geliştirmesi konusunda Orff yaklaşımı oldukça önemlidir.Çocuğa doğrudan bir şeyi öğretme, doğru yapmasını dayatma gibi yollar tercih edilmez. Çocuğun müziği algılaması ve bedenini ve bunun dışında birçok ögeyi müziğin bir parçası olarak kullanması amaçlanır.